Thứ Bảy, 10 tháng 7, 2010

Made in Hoạn thư ?

MADE BY HOẠN THƯ !
(Bruno)


Bớ làng sợ quá mèng ơi
Mắt nóng một phát trời bằng cái vung
Mờ mờ ảo ảo coi chừng
Nếu không phá sạch cho tung tanh bành.


Cút ngay cuốn xéo thiệt nhanh
Kẻo không lại chả mặt xanh nanh vàng
Đầu hàng...ai cho mà hàng
Chuyện này hổng có dễ ràng bỏ qua.


Cúc Tiên giỏi dữ lém nha
Chồng con cái kiến lò ra thụt vào
Hồn vía bạt tận nam tào
Bởi sợ túm được xáo xào vặt lông.


Nằm dưới trả chức làm chồng
Từ nay chẳng dám lông công cài đầu
Chỉ xin phải trái trước sau
Tha cho tội chết cấu đầu rút gan.


Thị mầu thị kính ức oan
Ra đường thoải mái khóc than kệ mày
Còn như mặt mỏng mày dầy
Liệu hồn...phéng nhát lìa ngay hỏng đời.


Bắc thang lên hỏi ông trời
Ghen với người "chết" ba ơi thiệt là
Ngọc hoàng bực tức thốt ra
Ta cũng chịu nó nữa là rể ơi
Vợ con làm TƯỚNG cả trời.
Germany 19h30 tối 10/07/2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét