Thứ Ba, 6 tháng 12, 2016

Trái táo thơm ngon

TRÁI TÁO THƠM NGON
(Christian Luca)


 

Giòn giòn sựt sựt thơm ngon
Cắn zô một miếng sướng mồm chết thôi
Ngấm tận chân răng đã đời
Thấy ngon ăn mãi nữa thôi lại vòi.


 

Được cả bà Trưng lẫn voi
Muốn nốt quản tượng cho đời thêm tươi
Nhân gian thế thái tình đời
Lòng tham vô đáy hỡi ôi biết mà.


 

Quân mình chiến thắng quân ta
Cuối năm ngồi nhà dậm rựt chân tay
Tiếc đứt cả ruột những ngày
Trách mình khờ dại cây ngay bão đời.


 

Làm cái Clips mua vui
Biết đâu lại chả được vài trống canh
Lỡ rồi ráng chịu thôi đành
Lôi ra chuốt lại thành danh mấy hồi.


 

Bắc thang lên hỏi ông trời
Nghĩ sao làm vậy biết thời trúng không
Trời lắc đầu biểu thôi xong
Đúng là thằng khùng tao chịu pó tay.


 

Táo thơm hái bỏ bị này
Tặng bạn lấy thảo lấy may làm quà
Ngày cùng tháng tận sắp nha
Sửa sang cửa nhà chuẩn bị đón xuân.


 

D-Germany 06. Dezember 2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét