Thứ Sáu, 11 tháng 2, 2011

Xổng tù

XỔNG TÙ

(Bruno)


Hết tháng ở Cữ hôm nay
Vợ Tui hớn ở mặt mày...hơn tiên
Xách xe lượn một vòng liền
Vui sướng như thể phát điên...xổng tù.


Bộ giàn chuốt lại êm ru
Chân tay sơn sửa tóc bù ép ngay
Dép đầm quần áo tung bay
Lại kiều tiên nữ ngất ngây hồng trần.


Đầy nhà chật cả ngoài sân
Tiệc vui như tết ầm ầm pháo vang
Bảo Nhi sướng thích làm tàng
Khóc vang khoái chí hân hoan rỡn mừng.


Vàng Son Vương Quốc tưng bừng
Trời nam dậy sấm nổ tung cả trời
Xuân về vui lắm ai ơi
Vợ tui đẹp nhất trần đời hôm nay.
VQVS - 06h45 sáng 11/02/2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét