Thứ Hai, 18 tháng 1, 2016

Ác mộng tàn khốc cuộc đời

ÁC MỘNG TÀN KHỐC CUỘC ĐỜI
(Bruno)


 

Đêm qua bão tuyết đùng đùng
Ác mộng hãi hùng toát cả mồ hôi
Làng Từ: - Cỡi Helicopter lượn chơi
Mềnh bị tặc tử bắn rơi giữa làng.Tiếng con thằng Thiến oang oang
Bác mau đầu hàng kẻo cháu trói tay
Mềnh chửi: Mả bố mẹ mày
Lại dám hỗn xược mắt bay mù à.


 

Khi xưa chưa đẻ mày nha
Bố mày ăn vạ giữa nhà của ông
Mẹ mày theo giai tìm chồng
Có ông làm phúc nếu không toi rồi.


 

Tẩy giun mấy bận hụt hơi
Chửa hoang thai lớn tội trời kéo dao
Bố mày năn nỉ khóc gào
Xin cho sang Đức....kẻo ngao há mồm.


 

Bây giờ mày tính trả ơn
Đồng đảng cô hồn thổ phỉ nữa sao
Mả ngoại nhà mày ông đào
Lấy sạch xương cốt
nấu cao bây giờ.

 

Đừng có ảo tưởng nằm mơ
Tận nước này giờ chẳng có hiền đâu
Dao phượt dao găm dao bầu
Ông xọc cả lũ đem xâu nướng vàng.


 

Thỗn mặt con đứa chửa hoang
Chó dại cắn càn xông lại nhe răng
Mềnh rút súng lục bắn...Đoàng
Giật mình tỉnh giấc...xuýt oan thị Mầu.


 

Chó chết một lũ gâu gâu
Áo ôm khố rách chực chầu rõ ghê
May mà ông chỉ ngủ mê
Một mai ông về vằm nát tụi bay.


 

Vì ai ông phải thế này
Nhà cửa đất cát trắng tay sạch rồi
Tiền tỉ đâu phải chuyện chơi
Bay uống máu người sao chẳng biết tanh.


 
Lại còn bày vẽ làm lành
Ruột thịt tình nghĩa em anh nực cười
Từ mặt đâu phải chuyện chơi
Tội ác tày trời ông hận tụi bay
Tận xương tận tủy kiếp này...

Germany đêm 18.01.2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét