Thứ Hai, 3 tháng 10, 2016

Đâu rùi Cái RÚN của tui

RÚN IÊU RÚN QUÝ CỦA TUI
(Lê Vương Thiên Phú Luca)Đâu rùi cái RÚN của tôi
Mất tiêu chẻng thấy chết người ta không
Ai biểu ba bế ba bồng
Bắt đền ba đấy coi trông kiểu gì ?

 

Nhẻo miệng luôn nựng Luca nhi
Rằng iêu rằng quý rằng thì cục cưng
Có mỗi cái RÚN canh chừng
Zậy mà làm mất khổ hung nữa rùi.


 

Mới sanh tui khóc hụt hơi
Hổng thương cầm kéo cắt rời RÚN con
Vênh váo tự đắc lại còn
Khoe tự tay cắt RÚN con của mình.


 

Ba kìa chả biết nhục vinh
Tối nao cũng rình vào ngủ với con
Nhăn nhở bày đặt rằng còn
Canh con hầu vợ lúc non chưa già.


 

Đàn ông đàn ang người ta
Gái đẻ có mà xách dép mất tiêu
Đằng này dơ dáng ẩu liều
Hổng ngủ phòng khách thiệt điêu chưa từng.


 

Ba phải bằng được nhớ không
Kiếm ngay cái RÚN cầm bằng mới siêu
Bằng không tui sẽ làm liều
Cứ Ti mẹ cắn ba tiêu hổng chừng.


 

RÚN iêu RÚN quý cục tưng
11 ngày đã rụng biết mừng hay lo
Nhăn nhở trắng răng như bò
Tay dơ cái RÚN mặt mo ba cười
Giời ơi RÚN quý của tui...

Wildeshausen sáng 03-10-2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét