Thứ Năm, 1 tháng 6, 2017

Bằng đỏ bộ hành

BẰNG ĐỎ BỘ HÀNH
(Thiên Bảo Thiên Phú)


Khăn gói quả mướp hôm nay
Thiếu nhi quốc tế nhằm ngày em đi
Bộ hành bằng đỏ em thi
Chẳng nhất thì nhì một phát đậu ngay.


 

Ở Germany của em là vầy
Đi bộ phải đúng luật ngay từ đầu
Polizei giảng dạy trước sau
Giao thông đi đứng đèn mầu nọ kia.


 

Đi bộ cũng phải học kìa
Thi cử bằng cấp phân chia đàng hoàng
Đúng đường đúng vạch dọc ngang
Ai sai nấy chịu các vàng cãi sao.


 

Bắt đầu từ nay ra vào
Đi đường em cũng giống bao nhiêu người
Được phép một mình đi thôi
Khỏi cần người lớn canh mời dắt tay.


 

Bộ hành bằng đỏ hôm nay
Công An cấp nhé một ngày khó quên
Về nhà ăn vạ bắt đền
Ba khao mẹ thưởng một phen đã đời
Nguyên đôi giầy mới tinh khôi...


 


D-Germany 01-06-2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét