Thứ Bảy, 27 tháng 11, 2010

Bruno gặp hạn

BRUNO GẶP HẠN

(Nói láy đậm sắc màu Miền bắc)


Hổm rồi vợ mới hỏi Bru
Dạo này cây trái mù u thế nào ?
Trăng tròn trăng khuyết ra sao ?
Gà què túm được con nào hay chưa ?


Vợ hỏi thì Bru xin thưa
Chum vại tương mốc đã đưa vô nhà
Đâu dám lấn lướt chủ bà
Lệ làng phép nước tỉu hà ma lộn sòng.


Mùn sẩu ngồi đó mà trông
Bí bầu tay bế tay bồng giả ngơ
Vắt tay lên...gáy mà sờ
Phen này đứt cước bẹp lờ gãy câu.


Mau dzìa tưới bí ôm bầu
Trồng hoa nhỏ cỏ bắt sâu đuổi gà
Liệu hồn...như bỡn cháy nhà
Ra đê mà ở làm cha thằng bần.


Tò te ngẩn mặt bần thần
Hổng dè mẹ đốp thượng chân hạ màn
Nóng mắt quậy phá làm tàng
Thạch Sanh gặp hạn đụng hàng quay lơ.
Germany 03h13 rạng sáng 27/11/2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét