Thứ Hai, 29 tháng 11, 2010

Thiên Bảo con ơi

THIÊN BẢO CON ƠI


Con ba chừ lớn bộn rồi
Nhiều khi vui mải ham chơi quá đà
Trong bầu khó chịu wá ha
Tay vung chân đạp mẹ la quá trời.


Chịu khó dăm tuần nữa thôi
Gắng cho cứng cáp xong rồi con ra
Bế quan luyện chưởng ắt là
Phải đủ ngày tháng con ba mới tài.


Hạnh phúc giờ được nhân hai
Tết này con đã bên ngoài...quậy chơi
Con là Thiên sứ của trời
Ban cho ba mẹ cuộc đời sướng vui.
Germany 22h22 đêm 29/11/2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét