Thứ Tư, 29 tháng 12, 2010

Tàu sắp rời ga

TÀU SẮP RỜI GA
Photobucket


Vài bữa nữa vợ bể chum
Thăng hàm Đại tướng sướng run cả người
Hổng dè Tiên Cúc vợ tôi
Con út của trời phép lạ quá thiêng.


Thiên Bảo con rồng cháu tiên
Thần thông biến hóa ngả nghiêng đất trời
Trong bầu hoành tráng khơi khơi
Chưa tới ngày đã...tính dời núi sông.


Những ngày áp chót sanh rồng
24h/24h mót trông quá trời
Hiềm nỗi xót quá vợ ơi
Bầu bự con khỏe mẹ thời cực thân.


Mai sau sung sướng vạn lần
Bõ công chín tháng...vạ thân...mang bầu
Ba thợ bẻ máy đoàn tầu
Mẹ cùng Thiên Bảo mau mau lên đường.
Germany 02h10 sáng sớm 29/12/2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét