Thứ Sáu, 31 tháng 12, 2010

Thiên Bảo Tề thiên


THIÊN BẢO TỀ THIÊN
(Hura...Bravo)


Ba phảy bốn ki lô gam (3,4 kg)
Thiên Bảo đại tướng ông hoàng thánh nhi
Phụ sản quốc tế máy ghi
Chu cha hắn bự rứa thì vợ ơi !


Thảo nào quậy phá quá trời
Thừa dư công lực mấy hồi để yên
Ðại Thánh sức mấy chịu...thiền
Thiên cung đại náo đảo điên đất trời.


Phải cẩn thận đó vợ ơi
Hắn tài như rứa sanh thời khó ra
Ráng cố hết sức đó nha
Dài hơi khéo rặn đặng mà khắc tinh.


Vòng kim cô giỏi niệm kinh
Ba hắn xưa cũng nạp mình thoát đâu
Tài chi cũng phải cúi đầu
Tề Thiên chịu phép bởi câu kinh àh.
Germany 00h30 rạng sáng 31/12/2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét