Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2016

Bằng học tiếng Đức A2

BẰNG HỌC TIẾNG ĐỨC A2
(Bruno)


 

Bằng học tiếng Đức A2
Bữa hổm vừa mới võ đài so găng
Chỉ là bước đệm cầm bằng
B1 tháng tới có chăng mới là.


 

Bà bầu sao húng quá ta
Miệt mài chăm chỉ có mà nhất thôi
Ốm nghén tưởng hết hơi rồi
Zậy mà tới chốn tới nơi thiệt tình.


 

Sống ở đất nước văn minh
Ừ thì tuổi trẻ ta mình tài cao
Ừ thì Englich giỏi nào
Tiếng Đức khó tựa hái sao trên trời.


 

Zậy mà bà bầu của tui
Hổng chịu phận cùi cứ tiến phăng phăng
B1 cứu cánh tấm bằng
Ăn xôi cố đấm phải chăng chẳng màng.


 

Lên bờ rồi lại xuống hang
Bởi nhập quốc tịch bảng vàng ghi tên
3 năm ngậm miệng ăn tiền
Quyết nên cơm cháo Cúc Tiên thiệt tình...


 Wildeshausen tối 11.03.2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét