Thứ Tư, 16 tháng 3, 2016

Verdammt McDonald´s Lecher

VERDAMMT MCDONALD'S LECKER
(Christian) 😎


 

Kỳ cục hổng bít tại sao
Nước miếng nuốt vào cứ ực trào ra
Hổng thể chịu nỗi hễ mà
Mỗi khi nghĩ tới McDonald´s run người
Đầu hàng hổng điều kiện thôi
Mỗi tuần 2 bận ông trời đoái thương
Cắn răng móc bóp chiện thường
Thở dài ba biểu tiền lương...lép rồi
Nhìn mềnh mẹ quở mèng ơi
Thóc đâu mà đãi gà nòi thế kia
Mặc kệ ổng pả chầu rìa
Căng rún cóc kẹ khỏi chia ai nào
Verdammt McDonald´s sướng sao...


 Wildeshausen 16 März 2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét