Thứ Bảy, 23 tháng 10, 2010

Phen này chắc tiêu

PHEN NÀY CHẮC TIÊU
(Bruno)


Hỏi gì vợ cũng biểu không
Bỗng dưng kì cục dối lòng làm ngơ
Hỏi gì vợ cũng thờ ơ
Để chồng như cá vật vờ bơi quanh.


Hỏi gì vợ cũng...tùy anh
Khổ thân chồng lém tội đành gánh mang
Hỏi gì vợ cũng chẳng màng
Thây kệ muốn dọc muốn ngang thì tùy.


Hỏi tiếp vợ chẳng nghĩ suy
Đã biểu hổng biết hỏi chi hỏi hoài
Hỏi thêm vợ gắt...sáng mai
Đêm nay cái chắc ngủ ngoài Sô fa.


Thôi rồi chết ngắc chu cha
Tại cái điện thoại lạy bà con đây
Tin nhắn SMS tối nay !!!
Hỡi ôi Thị kính phen này...chắc tiêu
Tân Phước Khánh tối thứ bảy 23/10/2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét