Thứ Bảy, 9 tháng 10, 2010

Thị Mầu nhớ tiểu lên chùa

THỊ MẦU NHỚ TIỂU LÊN CHÙA
(Bruno)


Bỗng nhiên trời hại...thôi rồi
Nổi giông vần vũ một hồi kịt đen
Bởi cái điện thoại reng reng
Tin nhắn SMS èn èn: Anh ơi.


Con nhỏ nào rỡn phá chơi
Buông lời ong bướm gọi mời đẩy đưa
Ấm ầm xối xả tuôn mưa
Chớp giật sét đánh cho chừa thói tham.


Mỏi miệng sái cả quai hàm
Nàng ơi anh có dám làm bậy đâu
Chẻng qua bữa hổm qua cầu
Vô tình đánh rớt một câu chữ...ừa


Thị mầu nhớ tiểu lên chùa
Sân đình táo rụng của chua thị thèm
Tía má...cái điện thoại reng reng
Hú hồn xuýt chết một phen nát nhà.
Saigon 22h15 đêm 09/10/2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét