Thứ Hai, 11 tháng 10, 2010

Về Lagi Bình thuận

VỀ LAGI BÌNH THUẬN
Birthday Party Blower
(Bài số: 170)         


Lagi cái tên chút kỳ
Cũng như thầy Thím nghe khi lần đầu
Linh thiêng thần thánh nhiệm mầu
Vợ chồng khăn gói dắt nhau viếng Thày.


Gần 300 km tới đây
Lagi Bình thuận một ngày cuối thu
Rừng dương ngàn gió vi vu
Mộ thầy trắng cát bao dù thời gian.


Lòng thành xin thắp nén nhang
Chắp tay cúi lạy xốn xang tâm lòng
Linh thiêng đạo pháp thần thông
Cầu xin phước lộc vợ chồng lấy hên.


Làm ăn thuận lợi chặt bền
Gia đình hòa thuận ấm êm lâu dài
Lagi hẹn một ngày mai
Có dịp trở lại tạ ngài thầy Thim.
Saigon 22h30 đêm 11/10/2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét