Thứ Tư, 26 tháng 1, 2011

Táo quân dâng sớ Vương quốc vàng son

TÁO QUÂN DÂNG SỚ VQVS
(Bruno)


Cưỡi Chép ông Táo về trời
Ngọc Hoàng ông ngoại Sớ thời dâng tâu
Vương Gia năm cũ sắc màu
Vợ chồng con cái cùng nhau thế nào ?


Sớ tâu ghi sổ Nam Tào
Bruno rể quý xiết bao ân tình
Siêng năng chăm chỉ hết mình
Vợ con yêu quý thiên đình tiếng vang.


Con gái Tiên Cúc giỏi giang
Vừa sanh Quý tử Bảo Hoàng rất cưng
Vương gia trăm họ vui mừng
Cửa nhà sung túc chồng cưng chồng chiều.


Cháu trời Thiên Bảo dấu yêu
Trộm vía bụ bẫm nét nhiều giống cha
Hiềm nỗi cái miệng hét la
Cứ như phản lực cả nhà thất kinh.


Ngày ngủ đêm thức một mình
Khiến mẹ vật vã cực hình khảo tra
Tánh này đích thị của ba !
Nếu không sớm trị có mà...hết hơi.


Ngọc Hoàng nghe tấu liền cười
Không sao rể quý là người nghĩa nhân
Bảo Nhi uốn nắn dần dần
Bãi triều chuẩn bị đón xuân tết rồi.
VQVS 15h15 chiều 23 tết ông Táo 2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét