Thứ Hai, 3 tháng 1, 2011

Xuân xứ người

XUÂN XỨ NGƯỜI

(Bài số: 210)


Ðất trời xuân sắc vạn ngàn hoa
Thấp thoáng du xuân bóng tiên xa
Bên chồi lộc biếc vài cô gái
Ríu rít vui ca dưới nắng ngà.


Xuân sớm sáng nay chỉ mình ta.
Xốn xang tình nhớ gởi quê nhà
Người ấy năm nay mùa xuân chín
Nàng chắc bây giờ đã xe hoa ?


Lối xưa nẻo cũ cà tím hoa
Cải ngồng chiều tím nắng xế tà
Ngậm ngùi tức cảnh tình xuân chín
Biết tới ngày nào lại can qua.
Chiều buồn năm mới Tết tây xứ người 03/01/2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét