Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2016

Chúc mừng bằng B1 tiếng Đức

CHÚC MỪNG NHẬN BẰNG B1 TIẾNG ĐỨC
 và HỘi NHẬP QUỐC TỊCH GERMANY
(Bruno)


 

Chúc mừng chị xã Kimmy
18 tháng đèn sách nó đì tối đêm
Người như chuột lột ướt mèm
Áo tơi cắp sách chân len...tới trường.


 

Mấy phen lều trõng tang thương
Bao đứa bạn học cùng trường té đau
Chỏng vó trượt ngã biêu đầu
Riêng chị tới đích trước sau vẹn toàn.


 

B1 tiếng Đức gian nan
Đọc thông viết thạo chị làm bài thi
Hội nhập quốc tịch những gì
Gần như tuyệt đối (32/33 điểm) chị đi hàng đầu.


 

Chúc mừng chị xã cùng nhau
Hôm nay một chầu nâng cốc cụng ly
Hoan hô chị xã Kimmy
Bằng tươi đỏ rói nhất nhì...pó tay.


 Germany 26.06.2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét