Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2016

Lê Vương Thiên Phú Luca

LÊ VƯƠNG THIÊN PHÚ LUCA
(Bruno)


 

Vẫn đang còn ngự trong bầu
Cuộc đời trăm sự bể dâu khôn lường
Tuy chưa ngự tọa đế vương

  Vậy mà hắn đã tỏ tường tây ta.

 

Gà 9 cựa voi 1 ngà
Booing 787 gần xa lưng trời
Vi hành khắp chốn cùng nơi
Tẹt ga xả láng cuộc đời thần tiên.


 

Giang sơn tứ hải bạn hiền
Lê Vương Thiên Phú cơ duyên rực màu
Ơn giời mười mấy năm sau
Biết đâu quan bự sang giàu hiển vinh.

 

Nhân gian mỹ cảnh hữu tình
Con giời khả úy bình sinh nọ là
 
Bình sanh tỏ mặt Vương Gia
Luca Thiên Phú ắt là trời sai.


 D- GERMANY 25. Juni 2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét