Thứ Tư, 22 tháng 6, 2016

Germany ngày trở về

GERMANY NGÀY TRỞ VỀ
(Bruno)


 

Ơi chùm khế ngọt chín cây
45 ngày đất mẹ Bình Dương
Giã từ gác trọ lên đường
Germany 9 đợi 10 thương đang chờ.


 

Hết rồi ngày tháng trong mơ
Nóng như lửa đốt ai ngờ kiếp kinh
Núp trong phòng lạnh giấu mình
Vậy mà vẫn bị đóng đinh treo tường.


 

Bù lại dào dạt tình thương
Cả nhà cưng nựng khác thường là sao
Nưng như nưng trứng lẽ nào
Vịt cừu Đức quốc sướng sao hỡi trời.


 

Về với Germany ta thôi
Nơi đất và người cuộc sống bình yên
Giản dị chất phác lành hiền
Đất lành chim đậu đẹp duyên tháng ngày...


 Germany 22.06.2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét