Thứ Tư, 3 tháng 8, 2016

Bấy nay Geestland 💃

💃 BẤY NAY GEESTLAND 💃
(Bruno)


 

Gần 4 năm trời cùng nhau
Puten quang quác đỏ ngầu tay dao
Ngày nào cũng như ngày nào
Sớm khuya chiều tối biết bao nhiêu...đòn.


 

Đồ tể rát mặt cái "khôn"
Toàn những cô hồn loạn đảng không đâu
Khẩu ngôn đường phố đỏ ngầu
L, B...
hò hét kêu nhau đúng là.

 

Đen kịt một màu rõ nha
Chả có đâu mà ác liệt như đây
Geestland, Heidemarkt, Coppenburg này
Chắp tay vái lạy từ nay xin chào.


 

Bấy nay vật vã xiết bao
Bấy nay cấu cào khổ ải trầm luân
Bấy nay lòng dạ bần thần
Bấy nay giấu nhẹm giả câm điếc hoài.


 

10 người được vài người thôi
Mấy anh mấy chị là người Giê su
Mấy bạn thân thuộc hiền từ
Còn lại rặt những tổ sư hợm đời.


 

Vĩnh biệt Geestland người ơi
Dở khóc dở cười biết nói gì đây
Buồn vui chất chứa vơi đầy
Hành trang một gánh bấy nay tội tình
Điếu văn một đoạn nhục vinh...


 GeestlandsLand 03-08-2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét