Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2016

Tiêu rồi còn đâu

TIÊU RỒI CÒN ĐÂU
(Bruno)


 

3 thằng tiêu sạch còn đâu
Hò nhau về chầu ông vải buôn hương
Giã từ gác trọ lên đường
Tới miền cực lạc Diêm Vương trùng phùng.


 

Tận 9 tầng mây bỗng không
Quyền cao chức trọng mà lòng hoài tham
Ngất ngưởng bổng lộc bạc vàng
Vẫn còn chưa đủ gian tham chẳng từ.


 

Ép nhau trọc đầu ông sư
Dương nanh dơ vuốt gầm gừ xé nhau
Máu tươi lênh láng đỏ ngầu
Bia đời truyền miệng ngàn sau mãi còn.


 

Nhân quả luật đời tựa non
Ác giả ác báo cô hồn họa mang
Cạn tàu ráo máng bạc tàn
Hang cùng ngõ hẻm dọc ngang lưới trời.


 

Thoát sao đâu phải chuyện chơi
Vong mạng toi đời cái giá phải mang
Kéo nhau chìm nghỉm suối vàng
Cái gương tày liếp hèn sang soi cùng.


 D-Germany 20. August 2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét