Thứ Hai, 8 tháng 8, 2016

Lê Vương Thiên Phú Luca


LÊ VƯƠNG THIÊN PHÚ LUCA
(Bruno & Kimmy)


 

Nâng lên hạ xuống mỏi tay
Suy xét cân nhắc nọ này thế kia
Đức Việt chữ nghĩa mọi bề
Đen bóng hay dở cộng chia dư thừa.


 

Mai ngày con sẽ là vua
Tinh hoa thặng thừa của xứ bắc vương
Niedersachsen sung cường
Lê Vương Luca Thiên Phú ánh dương chói lòa.


 

Bầu trời rộng lớn bao la
Ngôi sao tinh tú chính là con đây
Sang trọng thanh tao đủ đầy
Tên con chính thức hôm nay trình làng.


 

Lê Vương Christian Thiên Bảo vẻ vang
Lê Vương Luca Thiên Phú lại càng đẹp hay
Ba mẹ mãn nguyện mắn may
Hạnh phúc mỹ mãn tháng ngày đời vui.


 

Lê Vương Luca Thiên Phú con ơi
Trong bầu nghen nhé tiếng cười ròn tan
Hơn một tháng nữa con ngoan
Chào đời tiếng khóc lại càng vang xa...


 Niedersachsen D-Germany 08-08-2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét