Thứ Hai, 19 tháng 9, 2016

Ba yêu con nhứt thế gian

BA IU CON NHỨT THẾ GIAN
(Bruno)


 

Ba iu con nhứt thế gian
Khó mấy ba cũng quyết làm cho con
Không tròn bằng được phải tròn
Cần méo thì méo cỏn con khó gì.


 

Cưng ơi là cưng quá đi
Trên dưới sau trước cũng vì vì con
Thân này dẫu có gầy mòn
Ngăn sông lấp biển dời non xá gì.


 

Yêu con khỏi cần nghĩ suy
Tất cả những gì dành hết cho con
Chỉ mong con mau lớn khôn
Một mai xuất chúng thổi hồn núi sông.


 

Ước mơ nay đã thỏa lòng
Germany trời mãi sáng trong mát lành
Ban mai rực ánh bình minh
Cuộc sống tươi đẹp thanh bình nơi đây
Muôn vàn tươi đẹp đất này...

Germany 19. September 2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét