Thứ Ba, 20 tháng 9, 2016

Ngày hạnh phúc

NGÀY HẠNH PHÚC
(Bruno)


 

Bữa nay một ngày thiệt vui
Cây trái hoa đời trổ lộc đơm bông
Te te vừa mới theo chồng
Giờ đã nhảy ổ ước mong thỏa rồi.


 

Thằng anh hổng còn đơn côi
Cậu em chú nhóc chào đời ngày mai
9 ngày 9 tháng núp hoài
Hôm qua nó biểu khoái ra chơi cùng.


 

Chiều con mẹ nó lông công
Khăn gói quả mướp khùng khùng điên điên
Cái rụp nhào dzô viện liền
Nhảy ổ cục tác mún điên cái đầu.


 

Thằng chồng nể vợ gì đâu
Chạy theo đỡ bầu sợ bể tùm lum
Thằng con rứa mà vãi hồn
Hứa tối vô viện ngủ luôn mắc cười.


 

Một ngày ở huyện mèng ơi
Chả giống trên đời kì cục làm sao
Chờ coi ngày mai thế nào
Một thằng cu tí giống bao nhiêu thằng
Nhà Bru rứa
thía mà...hăng !

 Wildeshausen 20. September 2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét