Thứ Ba, 6 tháng 9, 2016

Thế mà cũng dám làm - Pó tay với Vietnam

KHÔNG CHỪA NỘT CÁI GÌ - PÓ TAY VỚI VIETNAM
(Bruno)


 

Trời ơi đất hỡi quỷ thần
Không gì...không thể 10 phân vẹn 10
Pó chặt toàn thân mèng ơi
Lái xe kia chắc là người Vietnam !


 

Có gì mà hổng dám làm
Dã man độc ác gian tham chẳng từ
Đầu óc bã đậu vô tư
Có tiền là được khỏi...gừ tới luôn.


 

Chẳng hề đếm xỉa khỏi luồn
Thanh thiên bạch nhật đóng khuôn đứng hình
Vi phạm giao thông văn minh
Ngược đãi loài vật chình ình thế kia.


 

Ban ngày ban mặt dám chìa
Một lúc mấy tội thía lia như vầy
Thiện tai thiện tai dở hay
Nếu mà ở Đức thế này chết luôn.


 

Càng nhìn càng thấy càng buồn
Con người ác bá hại luôn giống nòi
Tội ác kinh khủng khơi khơi
Vietnam đầy dãy một trời oái oăm.


 

Có tội chẳng biết ăn năn
Lên chùa niệm phật còn nhằn thế kia
Hỏi sao quả báo sớm kề
Chết đường chết chợ thảm thê toi đời
Pó tay toàn tập...Vietnam ơi.


 Germany 06. September 2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét