Thứ Sáu, 10 tháng 3, 2017

Lục cục lào cào

LỤC CỤC LÀO CÀO
(Christian Luca)


Chiện phiếm pể pụng làng bên
Toàn những phạt đền 11m mới ghê
Con vợ ăn vạ có nghề
Thằng chồng tinh quái khỏi chê điểm nào.


 

7 ngày 3 trận ác sao
Gôn nhà cháy lưới sút vào thẳng tưng
Chả có vỗ tay ăn mừng
Đứa nào mặt cũng húp sưng thiệt tình.


 

Cao thủ "Đầu mưng mủ" thành tinh
Hở ra là rình túm áo khèo chân
16m50 hà rầm
Đá banh mà vậy bất cần họa mang.


 

Mở miệng là đùng với đoàng
Nước ngoài chuông đấm hỏi vang chỗ nào
thấy bẩu học rộng tài cao
Mà sao tầm phào toàn chiện rác tai.


 

Đá banh kỉu này một mai
Vô nhà thương sớm nằm vài tháng chơi
Mất mạng cái chắc lìa đời
Không thì chân gãy còn chơi đá gì.


 

Thế mà cứ ngỡ Profi
Đúng là Châu Quỳ vỡ tổ chồn ngao
Giã đám lục cục lào cào
Giải tán cho lẹ chớ sao bây giờ ?.


 

D-Germany 10-03-2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét