Thứ Tư, 8 tháng 3, 2017

Mồng 8 Tháng 3

MỒNG 8 THÁNG 3
(Bruno)


Mồng 8 với chả tháng 3
Đại họa có mà bở cả hơi tai
Rồng rắn khách xếp hàng dài
Như kiến vỡ tổ tính chơi nhà hàng.


Vỡ trận bể hết chảo gang
Đầu bếp bồi bàn cà cuống cà kê
Bấy lâu trương bảng hành nghề
Nay mới một bữa rõ phê cả người.


Mọi khi khách chủ cười tươi
Nhiệt tình chào mời lời đẹp ý hay
Hôm nay trời sập lạ thay
Lắc đầu kiếu khách cái này lạ nha.


Rõ là mồng 8 tháng 3
Nhà hàng hết chỗ chu cha ác đòn
Từ sáng tới khuya dữ không
Pó tay với bóng hồng mồng 8 tháng 3.


Tận khuya lết về tới nhà
Xuơng xa xương xáo bể ra ầm ầm
Đổ mình cái vật kìa trông
Mồng 8 cật lực đắng lòng tháng 3.D-Germany 08-03-2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét