Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2017

Thằng khờ

THẰNG KHỜ
(Bruno)


Thật ra phải nói đồ ngu
Đang yên tung tẩy vi vu đã đời
Một năm 2 bận về chơi
Vietnam ngắm trời cùng đất sướng sao.


 

Cả đống thích thì vơ vào
Chán thì nằm khểnh ngắm sao trên trời
Vậy mà rồ dại trời ơi
Mua xích quàng cổ còn cười bể răng.


 

Khi xưa thòng lọng chửa chằng
Ăn thật làm giả gió trăng mây trời
Giờ làm thí mạng hụt hơi
Ngày đêm vục mặt hỏi rồi...về đâu!


 

Nếu không gặp ả thị màu
Lả lơi khăn áo cửa sau đi rình
Của chua táo rụng liền rinh
Thì đâu đến nỗi thằng mình hôm nay.


 

Thằng khờ xám ngoét mặt mày
Ai biểu ngu chết tưởng hay lắm à
Tiếc cho đời giai xông pha
Gặp phải cứt nát có mà...bữa no.


 D-Germany 02-03-2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét