Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013

Oh...my god

OH...MY GOD
(Bruno)


Chúa ơi thương lấy ba con
Ổng mệt sắp chết sao còn vẫn...ngoan
Ngày 8 tiếng trong sở làm
Vậy mà còn tính tham lam kiếm chiềng.


Ổng thiệt đúng là khùng điên
Mẹ con pả hiền nên chỉ khuyên can
Phải mỗi tội giọng hơi khàn
Tai ổng bị điếc chớ gian dối gì.


Ngỡ ổng hổng chịu lờ đi
Bà già hét toáng vỡ thì làm môi:
"Tôi là tôi nghi lâu rồi
Làm ăn kỉu ấy...hổng xôi thì chè !"


Ông già cứ ngẩn tò te
Làm thật ăn giả ai dè ức oan
Chỉ lo ổng uất làm càn
Dầu để gần lửa bén lan thiêu nhà.


Ổng già hơi bị oan gia
Pà già nhai ớt có mà lợt môi
Chúa ơi cứu lấy hai người
Tan đàn sẻ nghé chẳng chơi phen này
O my god, hãi thay...
Wildeshausen 24.07.2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét