Thứ Ba, 17 tháng 11, 2015

Con đường quá ngắn từ dạ dày tới cái chết

CÁI CHẾT TRONG BỮA CƠM VIỆT
(Bruno)


 

Ô hô sao lại thế này
Từ dạ dày tới cái chết...chẳng tày một gang
Có đâu như ở Vietnam
Thực phẩm độc dược lan tràn khắp nơi.


 

Người người bán, nhà nhà xơi
Đến cả ông trời cũng phải bó tay
Hóa chất tàu khựa hàng ngày
Mớ rau con cá buồn thay cuộc đời.


 

Ai cũng biết đâu nói chơi
Nhưng vì lợi nhuận nên thời làm ngơ
Cái chết từng ngày từng giờ
Cụ già nam nữ trẻ thơ ngấm dần.


 

Nhà nước dương mắt nhìn dân
Ung thư ngày một triệu lần càng cao
Yếu sinh lý bệnh thế nào
Vietnam đầu bảng dính bao nhiêu người.


 

Càng nghĩ càng ớn giời ơi
Miếng ăn cái uống biết thời tin ai
Nói hoài nước đổ lá khoai
Độc dược thực phẩm giết người không gươm...


 Germany 17.11.2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét