Thứ Ba, 3 tháng 11, 2015

Thằng nhỏ thiệt tình

THẰNG NHỎ THIỆT TÌNH
(Chết cười)


 

Bữa qua lúc gà lên chuồng
Thằng nhỏ tinh tướng phán luôn câu rằng
Ba ơi ba có biết chăng
Mẹ con bịnh đó ba nằm lui ra.


 

Hổng được "chặn" mẹ nữa à
Nếu còn giống bữa hôm qua bo xì
Mắc cười thằng nhỏ quá đi
Hắn tranh nằm giữa quyết đì hại cha.


 

Con với chả cái rõ là
Vợ tau tau biết địch ta thế nào
Pháo kích công đồn ra sao
Bắn chặn phá rào hay hoãn hôm sau.


 

Mắc chi mà mi cạn tàu
Lật úp cái máng làm tau hết hồn
Muốn có em bé phải...buôn
Chớ ai nhào bột bỏ đường ở đây.


 

Thôi nào đừng có mặt dày
Cho qua lần nữa mới hay nhóc à
Con ngoan quay mặt cho ba
Kiếm nàng công chúa có mà sướng run? 

 
Khăng khăng thằng nhỏ hồi hôm 
Canh me ba hắn chẳng buồn ngủ cho
Đợi lâu ba hắn khò khò
Thằng nhỏ tâm ngẩm thâm nho ác đòn.


 Wildeshausen tối 03.11.2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét