Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2015

Vác cầy dắt trâu

VÁC CÀY DẮT TRÂU
(Bruno)


 

Sớm mai cái rét căm căm
Gió lạnh hun hút tím bầm thịt da
Đường không mông quạnh rõ là
Trùm mền hổng chịu xông ra ngoài đường.


 

Nửa đời gối đất nằm xương
Vườn trên ao dưới ruộng vườn thênh thang
Có thể ngẩng mặt với làng
Mà sao vẫn cứ riêng mang thân gầy.


 

Mới hay vạ gió tai bay
Chém cha cái lũ mặt dày bất nhân
Đúng là cái nợ đồng lần
Bởi nên mới phải gian truân lưu đày.


 

Tay trắng vẫn hoài trắng tay
Vạn sự khơi tại những ngày lao đao
Đắng cay chua xót nhường nào
Cơ hàn bĩ cực biết bao theo rình.


 

Bồ hòn ngậm miệng làm thinh
Trăm sự cũng ở tại mình mà ra
Tin tưởng giao tất cửa nhà
Đúng phường vô lại mới ra thế này.


 

Tháng ngày đi cấy chăng dây
Con trâu đi trước cái cầy theo sau
Mấy hào bạc lẻ rách nhàu
Càng nghĩ càng xót càng đau càng buồn.


 Niedersachsen 08.11.2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét