Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2015

Mưa boom bão tên lửa từ nước Nga

MƯA BOOM BÃO TÊN LỬA TỪ RUSSIA
(Bruno)


 

Thấy bẩu Raqqa tối qua
Trung tâm sào huyệt thây ma tơi bời
Mưa boom bão tên lửa mèng ơi
IS ôm đầu máu vỡ trời khóc than.


 

V.Putin đã nói là làm
Cắt cổ bè lũ sói lang phen này
Đào tận gốc, trốc tận rễ thẳng tay
IS tận thế cái ngày kề bên.


 

Nước Nga vĩ đại cường quyền
IS bè lũ khùng điên phen này
Kiến bò miệng chảo sướng thay
Lửa thiêu ngùn ngụt đốt mày thành tro.


 

Mưa boom bão tên lửa reo hò
Thừa thắng sốc tới thẳng ro phen này
Hoan hô tên lửa máy may
Putin thống soái cái này...vỗ tay.


 Germany 20.11.2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét