Thứ Ba, 20 tháng 12, 2016

Giáng sinh tang tóc đau thương

GIÁNG SINH TANG TÓC ĐAU THƯƠNG
(Christian Luca)


 

Một màu đen kịt tang thương
Đằng đẵng đêm trường tiếng khóc bi ai
Máu loang đỏ đoạn lầu đài
Cái chết oan ức kiếp tai đoạn trường.


 

Khủng bố tàn bạo bất lương
Vô ơn bạc nghĩa sao lường được đây
Nước Đức giang tay đón mày
Chừ mang họa gió tai bay kiếp đời.


 

Áo ôm khố rách kia ơi
Ác bá gầm trời trộm cắp chiếu manh
Tội đồ của chúa rành rành
Chó má phản chủ truyền danh muôn đời.


 

Hỡi công dân Đức ta ơi
Xuống đường mọi người đến lúc rồi nha
Yêu cầu chính phủ trừ tà
Tị nạn hết thảy gần xa đuổi về.


 

Trục xuất hết lũ chúng đê
Thương hại cái giề chó má tụi bay
Vô ơn ăn bám mặt dầy
Dơ bẩn nước Đức nhục thay cuộc đời.


 

Weihnacht năm nay nghỉ chơi
Một nỗi lo sợ rợn người bám theo
Từ giầu cho chí đến nghèo
Tránh xa tụ tập nằm queo ở nhà
Khóa cửa cho chặt nhớ nha...


 


D-Germany 20-12-2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét