Thứ Hai, 12 tháng 12, 2016

Xin chào

XIN CHÀO
(Thiên Bảo Thiên Phú)


 

Tên em: - Thiên Phú Luca
Bình dị hiền hòa chân thật vậy thôi
Ba mẹ em đặt thế rồi
Vậy nên cứ gọi thoải thôi mắc gì.


 

Ba được nhà nước cử đi
Năm xưa sang học những gì ở tây
Đặng một mai sẽ sau này
Xây dựng tổ quốc mình hay đẹp giầu.


 

Vậy mà ổng cứ đâu đâu
Phá bĩnh ở lại bởi màu Đô la
Nước Đức ổng chọn làm nhà
Vietnam quốc tịch chó tha mất rồi.


 

Người Đức gốc Việt dở hơi
Giờ em cũng gọi là người Germany
Anh 2 Thiên Bảo em thì
Cũng như em vậy một khi bên này.


 

Ai cũng biểu em mắn may
Kẽ hẹp em lọt mặt mày sáng trưng
Cả nhà ai cũng vui mừng
Bởi zậy mới nói khổ hung nữa rồi.


 

Em mới 2 tháng tuổi thôi
Ba em lợi khẩu mớm lời vậy nên
Sơ bộ vài câu sang hèn
Xin tự giời thiệu trình lên mọi người
Đặng đọc cười chơi cho vui...


 


D-Germany 11-12-2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét