Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2016

Đường về ngày một càng xa

ĐƯỜNG VỀ NGÀY MỘT CÀNG XA
(Vườn Xưa Lối Cũ)


 

Ngày cùng tháng cận đến rồi
Năm hết tết đến mọi người rủ nhau
Lẹ nhanh mua vé lên tàu
Về quê ăn tết mau mau trễ rồi.


 

Chán cho cái cảnh thằng tôi
Quê với chả quán mớ đời tìm đâu
Đen kịt chó mực một màu
Vực đời chân sẩy nông sâu thác rồi.


 

Mười mấy năm rồi chẳng nguôi
Ơi hỡi ông trời có mắt như không
Đâu phải khác máu tanh lòng
Chó gặm xương chó mà trông hãi hùng.


 

Tương lai mù mịt viển vông
Con kiến lòng vòng cành cụt cây đa
Leo vô rồi lại leo ra
Con đường về nhà ngày một dài thêm.


 Germany 09 - 12 - 2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét