Thứ Hai, 27 tháng 2, 2017

Chả biết đâu mà lần

ĐỜI MÀ...CHẢ BIẾT ĐÂU MÀ LẦN
(Bruno)


Chả ai nói trước được chi
Hên xui tốt xấu những gì mai sau
Đời mà lắm lúc quặn đau
Đang yên bỗng chốc một màu tối đen.Mày râu năng động đâu hèn
Cái gì cũng biết lạ quen xá gì
Tiền bạc rủng roẻng thiếu chi
Vậy mà lận đận khổ vì chữ duyên.


 

Trời đầy những thói lộng quyền
Chực leo lên cổ muốn điên cái đầu
Chuyện nhỏ tí tẹo tận đâu
Bỗng không một bầu không khí sầm đen.


 

Quay ngoắt 180° liền
Nóng như lửa đốt điên điên khùng khùng
Tanh bành nổi tứ hành xung
Cực những thằng chồng chừ biết mần răng.


 

Giỏi gì cái ngữ bà chằn
Hay chi cái thói hung hăng phổi bò
Một lần chẳng biết sợ cho
Chừng khi đắm đò chìm nghỉm mới hay.


 

Tánh nết kiểu ấy chẳng tày
Đại Lãm sung rụng gặp may một lần
Sao mà giữ được chữ nhân
Không sớm thì muộn cũng mần thịt nhau.


 
Cho không biếu không mới đau
Tưởng bở đỏ màu độc đắc số hên
Tỉnh say nhớ nhớ quên quên
Mưu ma chước quỷ lụy phiền ngàn sau
Thả thính chẳng tính nông sâu.


 D-Germany 27-02-2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét