Chủ Nhật, 14 tháng 5, 2017

Cái đồ dại gái

CÁI ĐỒ DẠI GÁI
(Christian Luca)


Xí xa xí xớn thiệt tình
Cái mẹt dại gái sợ kinh cả người
Con trai rủ chả xèm chơi
Thiệt chán mớ đời thằng nhỏ Christian
Hắn giống ba hắn hố ham
Thấy gái típ mắt chả làm được chi
Về nhà vác hết mang đi
Trong ngoài sạch sẽ còn gì nữa đâu
Mà dặt mấy ả thị mầu
Thạo nghề đào mỏ mới đau tù và
Di truyền thằng nhỏ giống cha
Cái đồ dại gái thiệt là...đáng khen !!!.

D-Germany 15-05-2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét