Thứ Năm, 11 tháng 5, 2017

Mỗi ngày một khác lạ sao

MỖI NGÀY MỘT KHÁC
(Christian Luca)


Quậy phá lăn lê bò toài
Gầm bàn góc tủ trốn chơi thiệt tình
Ngó nhóc mà thấy hãi kinh
Rời mắt một cái là rình bứt dây
Mới thôi chỉ có mấy ngày
Mà sao thấy khác đến hay lạ kì
Thằng nhỏ thiệt lanh quá đi
Giống cha y đúc cái gì cũng quơ
Chỉ 7 tháng tuổi ai ngờ
Một mai khối ẻm chả mơ xúm vào
Mỗi ngày một khác lạ sao...

 D-Germany 11-05-2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét