Thứ Sáu, 5 tháng 5, 2017

Quá xá là dzui

QUÁ XÁ LÀ DZUI
(Christian Luca)


Nhằm ngày mồng 1 tháng 5
Mềnh bị một vố chơi khăm nhớ đời
Thiệt khổ cho cái thằng tôi
Thầm trách ông trời nhắm mắt làm ngơ.


 

Tiệc vui nào có đâu ngờ
2 bình rượu bự nên thơ cuộc đời
Dốc ngược mềnh tu một hơi
Trời đất đảo ngược thế rồi lăn quay.


 

Túy lúy say đến là say
Của thiên trả địa...nôn ngay vào tường
Đại phong gió lớn lọ tương
Li bì mềnh sốt đổ chùa tượng lo.


 

Khắp người mẩn đỏ ra trò
Bà già cuống quýt gào to vỡ làng
Ông già cậy nhờ thầy lang
Kinderarzt biểu chả màng gì đâu.


 

Trồng cây chuối ngược lộn đầu
Một phen la hét hồi lâu vỡ nhà
Quay Vidieo chụp ảnh cực nha
Cứ YouTube mà post rõ là thiệt dzui...


 D-Germany 05-05-2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét