Thứ Ba, 22 tháng 11, 2016

Chích ngừa

CHÍCH NGỪA
(Thiên Phú Luca)


Lần đầu phải đi chích ngừa
Mới sáng bảnh mắt bị đưa lên bàn
Bác sĩ gì đâu chẳng ngoan
Chọc liền 2 phát ái làm em đau.


Đùi trái máu tươi đỏ ngầu
Kim nhọn bén lại đâm sâu rõ là
Hại bọ giết con người ta
Chích choác chi mà sao chẳng thấy phê.


Cáu sườn ba biểu thôi về
Bác sĩ giỏi thói nhà quê nửa mùa
Thằng chột xứ mù làm vua
Cạch mặt xin chừa chả dại nữa đâu.


Lần đầu hổng có lần sau
Chả thèm chích choác nhức đầu ù tai
Luca Phù đổng kỳ tài
Khỏi cần bác sĩ nghỉ chơi nhằm gì
Lần sau rước chẳng thèm đi...
D-Germany 22. November 2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét