Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2016

Deuschland, ich liebe dich so sehr

DEUTSCHLAND, ICH LIEBE DICH SO SEHR
(Bruno)


Sinh thành chẳng được nơi đây
Thử thách trời đầy cùng lũ Vịt-Ngan
Khổ đau uất ức cơ hàn
Mồ hôi công sức cơ man sạch rồi.


Bây giờ mới đỡ ngoai nguôi
Bây giờ mới lại làm người German
Bây giờ mới thoát cơ hàn
Bây giờ mới được ca hoan khải hoàn.


Ngoảnh đầu nhìn bầy Vịt ngan
Toàn ruồi với nhặng đen vàng kín bâu
Một đàn chó dữ gâu gâu
Ghẻ rách cắn xé giằng nhau hãi hùng.


Gớm nhiếc kinh tởm hãi trông
Mô phật nhốt chúng vào lồng với nhau
Diêm vương quỷ sứ vạc dầu
Quẳng vô ninh nấu cùng mau một lần.


Germany hôm nay mùa xuân
Cuộc sống tươi đẹp vạn lần đơm hoa
Thanh bình về khắp mọi nhà
Từ đây vĩnh viễn bài ca cuộc đời
Cây đời nảy lộc sinh sôi...
D-Germany 27. November 2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét