Thứ Tư, 23 tháng 11, 2016

Darf ich mal vorstellen ?

DARF ICH MAL VORSTELLEN ?
(Christian)
 

Mềnh là Thiên Bảo Christian
Đẹp chai xin khỏi cần bàn cứ khen
Trăng ắt phải tỏ hơn đèn
Bởi ham chém gió nên quen thế rồi.
 

Thiên hạ đồn mềnh chịu chơi
Bởi hít khí trời nước Đức quê cha
Thông thái tư chất đầy nhà
Con ngoan trò giỏi xem ra bằng người.
 

Hàng ngày thỏa mái đùa chơi
Quậy phá tung trời ba chẳng có la
Bởi mẹ là nhất trong nhà
Bà già ớn thiệt đố qua mặt kìa.
 

Ai cũng biểu pà gớm ghê
Độc chiêu ngón nghề giỏi thói bênh con
Ông già chỉ mỗi nước còn
Pó tay thủ thúc nhìn non ngất trời.
 

Giới thiệu chút xíu vậy thôi
Đương kim vô địch coi trời bằng vung
Christian Thiên Bảo iêng hùng
Chiềng làng chiềng chạ tây đông tỏ tường...
 


D-Germany 23. November 2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét