Thứ Hai, 7 tháng 11, 2016

Thu phong 2016

THU PHONG 2016
(Bruno)


 

Thu phong hiu hắt lưng trời
Cõi lòng sâu thẳm buông lơi tiếng lòng
Thả hồn về chốn hư không
Trên những cánh đồng vàng rực rạ rơm
Hoài đây vọng mãi tiếng hờn
Người đi từ độ cỏ vương lối gầy
Sầu dâng khóe mắt lệ cay
Tương  phùng tao hợp biết ngày nào nguôi
Sầu đông nay đã chết rồi
Hồn thu phảng phất mãi nơi chốn này
Người xưa nào có biết hay...


 D-Germany 07. November 2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét