Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2017

Ich bin stolz als Deutscher

ICH BIN STOLZ ALS DEUTSCHER
(Luca Thiên Phú)


-5°C trời rét căm căm
Tuyết rơi lất phất thích nằm nhà thôi
Bà già kêu ngại quá trời
Ông già buột miệng rằng tôi y bà.


 

Đúng là lười nhác chu cha
Đẩy đưa đưa đẩy chẳng thà tui đi
Ba mẹ mặc sức tù tì
Tha hồ tú tí một khi thích chiều.


 

Luca rứa thiệt đáng iêu
Vốc viên thuốc liều cái ực kìa coi
Đất không chịu nhún thì trời
Xá chi tui giúp một hơi xong à.


 

Lần đầu dzữ dội thiệt nha
Lớn rùi chớ bộ có mà ngại chi
Deutscher sức mấy ai đì
Bữa nay trắng mắt một khi thích chiều
Đi Kauf sắm đồ rõ siêu...


 D-Germany 06-02-2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét