Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2017

Mẹ kiếp tròn dẹt một màu tối om

MẸ KIẾP TRÒN DẸT MỘT MÀU TỐI OM
(Suy ngẫm)

 
Tiền múa chúa cười bao năm
Đơn thương độc mã tối nằm vểnh râu
Thích thì cày ruộng đồng sâu
Còn không kể cả thị mầu kệ mơi.

 

Té nước theo mưa ơn giời
Hàng năm 4 tháng về chơi quê nhà
Vietnam tươi đẹp gấm hoa
Từ Cà mau đến Sa pa dễ thường.


 

Ở đâu cũng ngập tình thương
Ngựa hoang đường trường lục lạc đồng đen
Vịt cừu Đức quốc sang hèn
Bao bì nhãn mác mấy em chết thèm.


 

Bỗng không trời sập tối đen
Đi đêm thắp đèn bắt chước rước dâu
Loạn xị ông Ngâu bà Ngâu
Há miệng quai mắc đỏ ngầu tình xa.


 

4 năm vật lộn giết gà
Bảng lương chết tiệt quân ta quân mình
4 năm cực khổ điêu linh
Can tội núp rình đón vợ con qua.


 

4 năm vật lộn mưa sa
Mỗi ngày 2 Job mắt nhòa lệ rơi
Từ 3h30 sáng phá đời
Tới mãi khuya lận hỡi ôi trâu cày.


 

Bao lần vạ gió tai bay
Tiền tấn cộp dày hao hụt mỏng tang
Một ngày rồi cũng họ hàng
Cả nhà đoàn tụ hèn sang xứ người.


 

Chừ bây cũng vẫn vậy thôi
Cuốc cày cật lực dám ngồi nhà đâu
Bạc mặt trong đục nông sâu
Suốt ngày nghe hát cô đầu nhục sao.


 

Tiền kiếm cho thật nhiều vào
Vác về mặt mũi xanh xao gày còm
Nấu cơm rửa chén tắm con
 
Thay bỉm đi chợ vẫn còn nọ kia.!!!

 

Chém ca cái kiếp Lia thia
Đời mà ngõ cụt biết về...về đâu
Chỉ thấy ngay dưới đuôi trâu
Mẹ kiếp tròn dẹt một màu tối om.


 D-Germany 17-02-2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét