Thứ Tư, 2 tháng 12, 2015

Con chí cắn đôi

CON CHÍ CẮN ĐÔI
(Chết cười)


 

Mềnh có thằng bạn cực thân
1/2 con chí cũng phần nhường nhau
Quýt cam hễ chín vàng mầu
2 đứa cùng vặt chung nhau chiện thường.


 

2 đứa cùng làm đế vương
Miếng ngon nhịn nhường chia sẻ cùng măm
Tối đến đi ngủ cùng nằm
Mỗi đứa một nửa cái chăn...tháp tùng.


 

Nhiều lúc hắn vẫn nổi sung
La mềnh thằng khùng lừa hắn ngủ say
Lợi dụng chặn nọ làm này
Mềnh biểu: - Chỉ được...cái hay rồi cười.


 

Về đêm hắn vẫn dở hơi
Pháo cứ ngỏng thượng lên trời gì đâu
Mềnh cú...còn hắn lầu bầu
Dàn huề Toilet bế nhau cùng cười.


 

Vợ mềnh cưng hắn mèng ơi
Hơn cả ông trời mềnh cãi cùn chưa:
"Của tui đâu phải của chùa
Thằng đó dẫu có làm vua thá gì."


 

Vợ biểu khỉ gió ngủ đi
Hắn bé nhường hắn tí thì có sao
Nước sông nước giếng hèn nào
Kèn cựa bà tháo sạch ao bây giờ.


 

Của giời xót bởi ngẩn ngơ
Bạn thân cứ phải đợi chờ nản thay
Cố nhịn cho qua đận này
Cắn đôi con chí hên may chiện thường.


 Germany 02.12.2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét