Thứ Bảy, 5 tháng 12, 2015

Ngày vui vui lại càng vui

NGÀY VUI VUI LẠI CÀNG VUI
(Christian)


 

Tình làng nghĩa xóm vui sao
Ngày vui vui lại vui nào vui hơn
Rượu thơm thơm lại càng thơm
Miếng ngon ngon lại càng ngon những ngày
Wildeshausen hôm nay
Nồng say say lại càng say thỏa lòng
Ngoài trong trong lại càng trong
Tình hồng hồng mãi mãi hồng hồng hơn.


 Wildeshausen 05.12.2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét