Thứ Năm, 17 tháng 12, 2015

Lưới trời thoát sao

LƯỚI TRỜI THOÁT SAO
(Bruno)


 

Dựa cột lẹ đi mày ơi
Chán sống lâu rồi nấn ná mần chi
Chỉ thêm khốn nạn ích gì
Xà lim xích sắt còn đi đường nào.


 

Năn nỉ Diêm Vương coi sao
Cơ may lần nữa lọt vào động tiên
Nếu được chuộc tội gấp liền
Biết đâu lại chả bén duyên hổng chừng.


 

Dương gian đất chật người đông
Chẳng có bóng hồng nào của mày đâu
Nghèo khó thước ngắm đuôi trâu
Lại mơ vợ đẹp nhà lầu...pó tay.


 

Lưu manh ác bá thằng này
Nhỡn tiền quả báo hôm nay tội đền
Diêm Vương mở sổ gọi tên
Vạc dầu chảo lửa ninh mềm rục xương.


 

Bài học đạo lý tình thường
Các bậc cha mẹ tấm gương soi cùng
Cậy tiền cậy của cậy công
Rẽ duyên loan phụng đau lòng họa mang.


 

Nguyễn Hải Dương mau vào hàng
Tiếng còi tàu đã thét vang liên hồi
Mạng phải trả mạng mày ơi
6 người lận nhé lưới trời đang rung.


 Germany 17.12.2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét